Velkommen til Løkken Verk Montessoriskole

Løkken Verk Montessoriskole er en kombinert barne og ungdomsskole liggende på flotte Løkken Verk i Trøndelag.

Skolen ble etablert i 2012, og har i dag 150 elever og ca. 30 ansatte.
De første årene hadde skolen tilhold i de tidligere butikklokalene til Langenbutikken og Kløverløkken før skolen etter hvert
fikk leie lokalene til gamle Meldal barne og ungdomskole.
I 2019 overtok skolen disse lokalene og har siden utbedret bygningsmassen både innvendig og utvendig,
investeringer som blir satt pris på av både elever, ansatte og nærmiljøet.

På våre hjemmesider kan du lese mer om skolen, finne kontaktinformasjon, søke om skoleplass og finne ulike dokumenter som skolerute,
søknad om elevpermisjon og annet.

Siste nytt

5 grunner til å velge Løkken Verk Montessoriskole

Skolepenger

Hos oss betaler man kun 200,- i mnd i skolepenger. Man betaler i for 11 mnd, juli er betalingsfri måned.

Dersom man benytter SFO kommer dette i tillegg.

Individet i fokus

Hos oss ser vi alle barna! En viktig del av våre pedagogikk er å tilpasse og legge til rette for at alle barna skal oppleve læring og mestring, ut i fra sitt faglige utgangspunkt.

Aldersblanding

Aldersblandede er kjent som grunnsteinen i montessoripedagogikken, og et viktig element for å utvikle barna som mennesker og kunnskapsindivider.

Kosmisk utdanning

I montessoripedagogikken legger vi vekt på et verdenssyn der alt i universet følger en plan og henger sammen som en helhet. Vi kaller dette et kosmisk, eller et helhetlig syn på verden.

Faglig innhold

Selv om vi har egen læreplan tilpasset vår pedagogikk, har den det samme innholdet som den offentlige læreplanen.