Gründercamp 2018

Da har elevene ved Løkken Verk Montessoriskole gjennomført gründercamp i likhet med fjoråret.

Gründercampen er et samarbeid med en lokal bedrift, og dette året stilte Rupro med Roger i spissen opp med omvisning og oppgaver som elevene i 7,8 og 9 klasse skulle jobbe med over to dager uke 23.

Oppgavene er både praktisk og teoretisk og elevene som er delt inn i aldersblandede grupper får i oppgave å velge en oppgave selv som de lager en presentasjon av.