Første skoledag etter ferien

Første skoledag for skoleåret 2018/2019 er torsdag 16.august. 1.trinn begynner klokken 08:30, oppmøte i skolegård 1 (skolegården lengst ned mot idrettsbygget). Øvrige trinn begynner 08:30, elevene møter kontaktlærer i sine skolegårder.