Informasjon om Google Education

Fra skoleåret 2018/2019 begynner skolen å implementere Google Education til elevene.

Dette er et ledd i IKT satsingen til LVMS, en satsing som gir både lærere og elever flere digitale verktøy, fleksible arbeidsmetoder, økt IKT kunnskap og tilpassede læringsformer.

Google Education gir brukerne nettbaserte skriveprogram, regneprogram og presentasjonsprogram. Disse 3 elementene erstatter office pakken som vi har brukt tidligere. Her kan elever samskrive med hverandre eller med lærere, alt lagres automatisk digitalt slik at man slipper at arbeid forsvinner, i tillegg kan man åpne arbeidet hjemmefra.

Elevene og lærere kan opprette mapper og filer som de kan dele med hverandre, med foresatte, eller med andre som trenger tilgang til å se innholdet i ei mappe eller en fil.

Eksempel:
En elev skriver en tekst om sommerferien. Denne lagres digitalt i en mappe som eleven har delt med læreren. Læreren kan åpne dokumentet for retting og tilbakemelding, alt uten at det er skrevet ut et eneste papir eller at man har måttet overføre dokumentet via f.eks en minnepinne.

Elevene på 5 – 10 trinn har nå mottatt og aktivert sine egne google kontoer, og opplæringen av elever er i full gang.

Kontaktlærere ville også begynne å dele innhold med dere foresatte, i hovedsak ukeplaner til å begynne med. Da vil dere motta en epost med beskjed om at kontaktlærer ønsker å dele en mappe/fil med dere slik at dere kan SE den. Ved å trykke på linken vil dokument eller mappe åpne seg. Jeg anbefaler å spare slike e.poster slik at dere lettere kan finne linken til f.eks mappen med ukeplaner senere.

 

Skolen har stor tro på Google Education og de mulighetene vi nå får for det digitale arbeidet, og vi ser frem til å få tatt dette i bruk i skolehverdagen.