Åpen skole 1.-10. trinn

Mandag 25.03 fra kl. 12.00-14.00 vil det bli åpen dag ved Montessoriskolen. Det vil foregå vanlig undervisning på klasserommene til 1-10 og alle er hjertelig velkommen til å se på det. Vi ber da om at når dere besøker de ulike klassene, så skjer det uten at det forstyrres med snakking og/eller andre avbrytelser, slik at det blir mulig å gjennomføre vanlig undervisning.
På SFO vil det bli salg av kaffe og kaker, hvor inntektene vil gå til en gartnerhage, der elevene på sikt vil kunne lære å dyrke ulike vekster.
Montessoriskolen håper på godt oppmøte og ønsker alle sammen hjertelig velkommen til trivelig samvær, nå på mandag.

Mvh
Ansatte ved skolen