Barn og unges koronachat

Hei

Her kommer informasjon om etablerte tilbud i forbindelse med utbruddet av Covid- 19. Håper dere kan hjelpe oss med å gjøre tilbudene kjent til deres ansatte og barn, unge og foreldre som dere har kontakt med.

Barn og unges koronachat

Orkland kommune har nå etablert en chattetjeneste for barn, unge og foresatte/ foreldre. Dette er et psykososialt tiltak hvor vi ønsker å komme i kontakt med såbare barn, unge og familier så tidlig som mulig. Vi håper at chat som plattform gjør at terskelen for å ta kontakt for de yngste innbyggerne blir lavere.

https://www.orkland.kommune.no/koronachat.526810.no.html

Åpningstid: alle hverdager mellom 09.00- 16.00

Barn og unges koronatelefon

Det er også mulig å ringe oss ved bekymringer eller spørsmål. På lik linje med chatten er dette et tilbud for barn, unge og foreldre/ foresatte.

Telefon: 902 73 454

Åpningstid: alle hverdager mellom 09.00- 16.00

Både chatten og telefonen betjenes av ansatte ved Familiesenteret.

Familiesenteret

Vi vil også informere om at Familiesenteret opprettholder sin drift i så stor grad som mulig ut fra råd om smitteverntiltak. Vi bruker nå i stor grad videokonsultasjon/ Teams. Vi tar imot og vurderer nye henvendelser, både skriftlig og muntlig. Vi kan også kontaktes ved behov for drøfting, både nye og allerede kjente saker.

Telefon: 992 83 394

Telefontid: alle hverdager mellom 09.00- 14.00