Informasjon om prosedyrer for covid 19

Skolen har vært åpen for elever på 1.-4. trinn og SFO i snart ei uke nå. Nye rutiner er i ferd med å innarbeides både for små og store. Vi er imponert over ungene som er så tilpasningsdyktige og som tar hensyn overfor hverandre. Til nå ser det ut som vi har lagt oss på ei linje der vi greier å balansere hensynet til smittevern med opplæring og behovet for leik, fysisk aktivitet og sosialt samvær.

Samtidig må vi være forberedt på at en elev, en ansatt – eller et familiemedlem av et barn eller ansatt – får påvist covid 19. Dette brevet er ment som en informasjon om hva som er prosedyrene om det skulle skje.

Testing

Barn med symptomer på luftveisinfeksjon kan ikke møte på skolen før de er symptomfrie + en dag. Vi vet at snørr, hoste og halsvondt slettes ikke trenger å skyldes covid 19, men den sjansen kan vi ikke ta nå. Det anbefales at barn testes. Det er opp til foresatte å ta kontakt med fastlege for vurdering. Barn må uansett holdes hjemme hvis det har symptomer. En negativ test kan forhindre unødig fravær fra skolen.

Ansatte skal testes når de har symptomer og holde seg hjemme til prøvesvar foreligger. Ansatte ved skole og barnehage vurderes nå som samfunnskritiske arbeidstakere, og får ta direkte kontakt med testteamet for testing så raskt som mulig for å redusere smittefare og forhindre unødig fravær fra arbeidsplassen.

Testkapasiteten i Orkland er høy, og nå når skoler og barnehager har åpna igjen, er ansatte og barn en prioritert testgruppe. Det understrekes imidlertid at det er ingen vits i å teste personer som ikke har symptomer.

Karantene/isolasjon

En person som tester positivt for covid 19 isoleres umiddelbart. Nærkontaktene til denne personen settes i karantene, uavhengig om de har symptomer på sykdom eller ikke. Alle personer i denne gruppen som har symptomer testes. En isolasjon varer til den smittede er symptomfri + en dag. En karantene varer som regel i 14 dager, såfremt man ikke er i kontakt med den opprinnelige smittede og ikke får symptomer i løpet av karantenetiden.

Smittesporing

For å finne ut hvem som er nærkontaktene til en smittet person må det kartlegges hvem denne personen har vært i kontakt med og som kan være utsatt for smitte. Det er derfor viktig i disse tider at alle har en viss oversikt over hvem de har vært sammen med for å forenkle dette arbeidet.

Foresatte må ha en oversikt over både hvem de selv har vært sammen med og hvem barna har vært sammen med.

På skolen har vi ved å dele elevene inn i faste grupper og fordele innganger, rom og skolegård en god oversikt over hvem barna er i kontakt med i løpet av en skoleuke.

Konsekvenser

Hvis et barn får påvist covid 19, kan konsekvensen være at hele klassen blir satt i karantene. Hvis en ansatt som går mellom flere kohorter får påvist viruset, kan flere klasser rammes av karantene. Hvis flere ansatte blir satt i karantene, kan det bli vanskelig for skolen å opprettholde drift. Skoleelever kan da miste skoletilbudet sitt, uten at de settes i karantene. Skolen er da fortsatt ansvarlig for at elevene får et opplæringstilbud.

En innbygger i Orkland vil få god oppfølging av den kommunale helsetjenesten ved påvist covid-19. Det meldes om god kontroll på smitten. Det betyr likevel ikke at vi kan slippe opp. Hver enkelt må gjøre alt man kan for å forhindre å bli smitta og spre smitte videre. Vi oppfordrer til å fortsatt følge helsemyndighetenes råd, og minner om tre viktige prinsipp: Hold deg hjemme når du har symptomer, ha god håndhygiene og begrens kontakt med andre.

Mvh

Odd Bergsrønning

Rektor