Skoleåret 2019 – 2020

Skoleåret er på hell, og det er straks sommerferie for elevene. I løpet av året har det som vanlig skjedd mye i alle trinn. Gjennom skoleåret har skolen hatt fokus på tilpasset opplæring, klasseledelse og relasjonsbygging. Arbeidet fortsetter også neste skoleår. Skolen skal også implementere nye læreplaner fra neste skoleår, det blir spennende og utviklende. Mer informasjon om neste skoleår kommer før skolen starter mandag 17/8.

Som mange kanskje vet, er vi nå i gang med å forberede oppstart til neste skoleår. Elevene blir samlet i to og to trinn, trinn 1 og 2 sammen og så videre. Elevene blir både aldersblandet og ha undervisning – veiledning i hver sin klasse. Litt etter hva innholdet i skoledagene er. Skolen har stor tro på at dette blir bra både for elever, foresatte og ansatte ved skolen. SFO er klar til å ta imot elever fra 1 – 4 også i ferien, håper mange benytter seg av tilbudet vi har ved LVMS.

Uten innsatsen fra elever, ansatte ved LVMS og foresatte, har vi ikke vært der vi er nå skoleutviklingsmessig. Tusen takk til alle som har bidratt til det siden 2012. Håper alle ser potensialet og utviklingsmulighetene framover, fortsetter å støtte skolen for å bidra til ytterligere utvikling. Tusen takk til alle for et godt gjennomført skoleår!

Vil også benytte anledningen til å ønske skolestartere for 2020 -2021 velkommen til LVMS, vi gleder oss til dere kommer. Samtidig vil skolen ønske avgangselevene årskull 2004 masse lykke til videre på ferden til videregående utdanning.

Mvh Odd E