Skolestart mandag 17/8

Informasjon til foreldre om skolehverdagen

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. 

Løkken Verk Montessoriskole organiserer seg etter gult nivå.

Det er trygt for barn å gå på skolen

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

  • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
  • Vask hender før dere kommer på skolen.
  • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Hvordan vil skolehverdagen være?

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Skoleskyss

Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever.

Opplæringsplikt for alle elever

Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.

Om testing for Covid-19: 

Lærere, andre ansatte og barn kan få test for Covid-19 om de utvikler luftveissymptomer som hoste, feber, tungpusthet, tapt lukt- og smaksans. Du trenger IKKE å kontakte legekontor, men ringer koronatelefonen til Orkland kommune på tlf 900 31 260 og får avtale for testing. Åpningstiden for koronatelefonen er fra 08.00 til 12.00 alle dager. 

 
OBS: Om du har behov for medisinsk bistand bør du kontakte din fastlege. I de tilfellene vil fastlegen teste deg for korona.  

Du trenger ikke å kontakte legekontoret lengre for prøvesvar. Gå inn på www.helsenorge.no og logge inn med ID-brikke eller buypass. Er du foresatt for barnet så har du tilgang til deres svar.

Måltider

Skolen vil ikke tilby frokost ved 1 – 4 og kantine for 5 – 10 ved skolestart. Ny evaluering blir 1/9 – 20. Alle foresatte vil få ny beskjed via transponder tirsdag 1/9.