Drugli Maskin AS, uvurderlig støttepartner for skolen siden oppstarten i 2012.

Drugli Maskin AS har vært til uvurderlig hjelp for LVMS helt siden oppstarten av skolen i 2012. Tusen takk for enorm velvilje og positiv innstilling til alle typer oppdrag, og ikke minst all hjelp til dugnader ved LVMS. Nederste bilde viser bare en av oppdragene som er utført ved skolen. Tilkjøring og planering av masse på uteområdet for 1 – 4.