SØK SKOLEPLASS

Nå er vi klare for å ta imot nye søknader om skoleplass, både for elever som skal begynne i 1. klasse i august, men også andre som vurderer å begynne på vår skole. Søknadsskjema kan lastes ned fra https://montmeldal.no/sok-plass/ og søknadsfrist er 1. februar 2023. Løpende opptak ved ledig plass. Ta kontakt dersom dere har…