Søk skoleplass

SØK SKOLEPLASS Velkommen til å søke skoleplassfor skoleåret 2024/2025. Søknadsfrist er 1. februar 2024.Søknadsskjema kan lastes ned fra vårnettside  www.montmeldal.no Tirsdag 28.november kl. 17.30 inviterer vi til informasjonsmøte om skolens tilbud.Møtet holdes på SFO-rommet. For mer informasjon, ta kontakt medrektor Jan Vidar Resell på tlf.  900 28 341 Søknaden leveres personlig eller sendes:Løkken Verk MontessoriskolePostboks…