Årsmøte for Løkken verk Montessoriskole 2024

Årsmøteinnkalling for Løkken Verk Montessoriskole 2024 En andelshaver kan delta ved fullmektig etter eget valg. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelshaver. Klikk her for å laste ned fullmaktskjema. Parkering skolegård sør og parkeringsplasser nede ved veien. Unngå parkering foran kjellerutgangene. Inngang skolegård sør (dør vil bli merket). Er det personer som trenger…