Informasjon om Google Education

Fra skoleåret 2018/2019 begynner skolen å implementere Google Education til elevene. Dette er et ledd i IKT satsingen til LVMS, en satsing som gir både lærere og elever flere digitale verktøy, fleksible arbeidsmetoder, økt IKT kunnskap og tilpassede læringsformer. Google Education gir brukerne nettbaserte skriveprogram, regneprogram og presentasjonsprogram. Disse 3 elementene erstatter office pakken som … Read more

Gründercamp 2018

Da har elevene ved Løkken Verk Montessoriskole gjennomført gründercamp i likhet med fjoråret. Gründercampen er et samarbeid med en lokal bedrift, og dette året stilte Rupro med Roger i spissen opp med omvisning og oppgaver som elevene i 7,8 og 9 klasse skulle jobbe med over to dager uke 23. Oppgavene er både praktisk og … Read more