Årsmøte for Løkken verk Montessoriskole 2024

Årsmøteinnkalling for Løkken Verk Montessoriskole 2024 En andelshaver kan delta ved fullmektig etter eget valg. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelshaver. Klikk her for å laste ned fullmaktskjema. Parkering skolegård sør og parkeringsplasser nede ved veien. Unngå parkering foran kjellerutgangene. Inngang skolegård sør (dør vil bli merket). Er det personer som trenger…

Søk skoleplass

SØK SKOLEPLASS Velkommen til å søke skoleplassfor skoleåret 2024/2025. Søknadsfrist er 1. februar 2024.Søknadsskjema kan lastes ned fra vårnettside  www.montmeldal.no Tirsdag 28.november kl. 17.30 inviterer vi til informasjonsmøte om skolens tilbud.Møtet holdes på SFO-rommet. For mer informasjon, ta kontakt medrektor Jan Vidar Resell på tlf.  900 28 341 Søknaden leveres personlig eller sendes:Løkken Verk MontessoriskolePostboks…

8.trinn på leirskole

8.trinn på leirskole 8.trinn var i slutten av mai på Leirskole i vakkre Ogndalen i Steinkjer. Skolen har tidligere hatt tradisjon for å dra til Oppdal på leirskole, men en liten reklamesnutt på Facebook vekket nysgjerrigheten for å besøke historiske Mokk Gård, en gård hvor også Løkken Verk har sin plass i historien. Gravrøyser og…

Tverrfaglighet og helhet gir ekte forståelse

I den nye offentlige læreplanen er tverrfaglighet og dybdelæring viktige tema. I montessoriskolen har dette alltid vært en integrert del av pedagogikken. Pensumet er ikke lineært, og elevene lærer helheten først. I tradisjonell utdanning vil man normalt bygge opp et pensum fra enklere detaljer til en gradvis større og mer komplisert helhet. På montessoriskolen begynner…

English 4. og 3. klasse

We make our own Money and go shopping In the english lesson we created our own shop with things to buy. Students played roles like shop owner and customer. We created our own money and used sentences like: «Excuse me, how much does the pizza cost?» All students participated and a lot of english talking…

Tur til Mjovatnet

8. klasse ved Løkken Verk Montessoriskole var for en del uker tilbake på en overnattingstur til Mjovatnet.  De var der fra tirsdag 29/9-20 til onsdag 30/9-20. For å komme til Mjovatnet må man først kjøre til Svorkmo, deretter kjører man til Rektorlia. Når man kommer til den innerste parkeringsplassen i Rektorlia, må man gå to…

Gladsak

Skolen er så heldig å ha tilgang på tørr og kjempegod ved fra Fredrik Arne Langsetflott. Veden brukes ved uteskole, turer eller andre arrangementer i skolens regi. En stor takk rettes til Fredrik Arne for hans velvilje og service. Skolen er veldig takknemlig for avtalen, tusen takk!

Skolestart mandag 17/8

Informasjon til foreldre om skolehverdagen For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge.  Løkken Verk Montessoriskole organiserer…