Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. De velger representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg – FAU.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Foreldrerådet, altså alle foreldrene, skal jobbe sammen for å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole, sørge for at alle elever trives og har en positiv utvikling, og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet (opplæringsloven § 11-4).

Foreldrerepresentanter i råd og utvalg

Foreldrene skal også være representert i andre samarbeidsfora som finnes ved skolen: innkalles til styremøter ved Løkken Verk Montessoriskole SA. Kan delta, men har ikke stemmerett.

Foreldrene i en klasse/gruppe velger én eller flere representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og/eller én eller flere klasse-/foreldrekontakter.

Det er FAU selv som bestemmer hvor mange foreldrerepresentanter fra hver klasse/gruppe eller trinn som skal sitte i FAU. Derfor kan det være litt forskjellig organisering av foreldresamarbeidet og FAU ved hver enkelt skole.

Les om hva det betyr å være foreldrepresentant i et råd eller utvalg

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet velger representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU representerer alle foreldrene ved skolen. FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

Typiske arbeidsoppgaver for FAU

  • Informere alle foreldre om aktuelle saker og høre på dem
  • Samarbeide med elevrådet, rektor og lærerne
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene
  • Arrangere samlinger for foreldrene og lærerne, som storforeldremøter med ulike temaer
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel trafikk, skolemiljø, inneklimaordensreglement, strategiske planer og komme med innspill til skolen i saker der foreldrenes engasjement er viktig
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet