Vår historie:
Løkken Verk Montessoriskole er en privat montessoriskole liggende på Løkken Verk i Orkland Kommune.
Skolen ble etablert i 2012, og tok i mot sine første elever til skoleåret 2012/2013. Dette første skoleåret lå skolen i lokalene til Langengbutikken og Kløverløkken, før skolen etter hvert flyttet inn i lokalene til gamle MULB.
Frem til skoleåret 2014/2015 hadde skolen 7.trinn, og fra dette skoleåret utvidet skolen tilbudet og er nå en barne- og ungdomsskole.

Skolen holder fremdeles til i de gamle skolebyggene etter MULB, har i dag 129 elever fordelt på 10 trinn og 32 ansatte.

Vår visjon:
Løkken Verk Montessoriskole er opptatt av elevenes trivsel og læring.
For å nå våre mål om at alle elever skal trives og tilegne seg ny kunnskap, jobber skolen etter følgende mål og visjon:

Målet for LVMS er at vår Montessoriskole skal være førstevalget blant foreldre og barn på Løkken.

Visjonen er at LVMS skal gi elevene livsmestring gjennom god og allsidig faglig kunnskap, vennskap, samarbeid og mestring. LVMS må levere gode resultater både ved elevundersøkelsen og ved nasjonale prøver som ligger på trøndersk nivå. Miljøet skal være preget av respekt på alle nivå i skolehverdagen.