Skoledagens start og slutt
For 1 – 7: 08:30 – 14:10
For 8 – 10: 08:10 – 14:15

Skolepenger
Skolepenger utgjør 200,- i måneden.

Lov og reglement
Ordensreglementet bygger på krav og spesifikasjoner fra UDIR. Ordensreglementet blir gjennomgått ved skolestart hvert år. Sendes også med elevene hjem.

Elevrådet
Har møter med jevne mellomrom. Her er elevene fra trinn 5 – 10 representert.

FAU
Foreldrene i hvert trinn velger en klassekontakt og en vara. Klassekontaktene møter i FAU. Leder skoleåret 2019/2020 er Line Gården.

 

Opplæringsloven § 9a
Elevenes arbeidsmiljølov. Informasjon fra UDIR ligger på deres nettsider, link til sidene finnes på skolens hjemmeside.

Opplæringsloven § 2-3a
Regulerer retten til fritak fra aktiviteter m.m. i undervisningen. Informasjon om denne rettigheten finnes på skolens hjemmeside. Skolen sender ut særskilt informasjon i forkant av skolegudstjeneste eller lignende aktiviteter.

Klasserom og uteareal:
1 – 4.trinn har sine klasserom i A-fløya. Dette er det lille bygget som ligger lengst ned mot Idrettsbygget, og som også huser tannlegen.
5 – 10.trinn har sine klasserom i C-fløya, som da er hovedbygget.
I hovedbygget finner dere også administrasjonen, kantine, musikkrom samt kunst & håndtverksrom.

 

Skolen har 3 skolegårder som benyttes i friminuttene, i tillegg bruker vi deler av naboskogen.
2 av skolegårdene har ballbinge med kunstgress, i tillegg har man aktiviteter som streethockey, volleyball, slåball, ulike huskestativ, klatrestativ, lekehus m.m
Om vinteren har vi områdets kuleste akebakke, samt egen skøytebane.

Kroppsøving og svømming:
Skolen disponerer idrettsbygget (Løkken Kulturscene) på Løkken til svømmeundervisning og kroppsøving. Elevene har svømmeopplæring fra 2.trinn – 10.trinn fra uken etter høstferien og frem til påskeferien. Skolen benytter også kunstgressbanen og multibanen på Løkken Stadion til kroppsøving.

Kantine:
Elevene i trinn 5 – 10 har tilbud om et måltid i skolens kantine i løpet av skoledagen. Elevene i 1 – 4 har tilbud om skolefrokost hver dag klokken 08:00 på SFO.

Skolemelk:
Alle elever kan abonnere på skolemelk. Bestilles av hver enkelt på www.skolelyst.no. Ordenselevene i hvert trinn henter melk til sine trinn.

Miljøarbeid:
Alle elevene skal være med å holde orden rundt seg og skape trivsel på skolen. Alle trinn rydder sitt eget klasserom og andre arealer de oppholder seg. Harmoni og høflighet er sentralt i Montessori pedagogikken, alle skal være høflige mot hverandre og skape en harmonisk stemning på skolen.

Fadderordning:
Elevene i trinn 6 er faddere for elevene i trinn 1. De skal blant annet hjelpe og følge opp de 

Diagnose_Kids_Finding-joy-after-childs-adhd-diagnosis_Article_8373_kids-hands-heart_ts_489736628-1

IKT:
Alle elever på mellomtrinn og ungdomstrinn har egen bærbar PC / Chromebook som benyttes i undervisningen. Småtrinn disponerer Ipad’er og bærbare pc’er. Alle undervisningsrom har egen prosjektor.

Skolen benytter G Suite for Education som læringsplattform for elevene.

Visma Flyt Skole er vårt nye system for samhandling mellom skole og hjem, fraværsføring, karakteroversikt og elevkartotek.