SFO

Skolefritidsordningen er et tilbud for barn i 1.– 4. trinn.

Hovedmålet med SFO er at det skal være et godt sted å være for barna. Dagens barn har begrenset tid til å leke, sosialisere seg og skape vennskap. I dag er nesten hele hverdagen til barna organisert etter tidspunkt og aktiviteter. SFO er kanskje det eneste stedet der lek, fritid og fri utfoldelse fremdeles blir vektlagt. SFO bør oppleves som et pusterom der det er lov å gjøre det man vil, uten å være styrt av pedagogikk og systematisert læring. De barna som kommer på SFO, har vært har vært på skolen en hel dag, de ha lært, lystret og mest sannsynlig kjent kribling i kroppen og gledet seg til siste time skal bli over. De er akkurat ferdig med sin arbeidsdag.

Alle mennesker har forskjellige behov, noen barn trenger å boltre seg ute, noen vil holde på med rolige og kreative aktiviteter, noen vil høre på musikk og slappe av, og noen ønsker å synke ned i en sofa med et Donald blad.

SFO har åpent:
0645 – 0800
1400 – 1630

Betaling av SFO plass:

1 – 6 t i uka, kun før skoletid: Kr 650 pr. mnd
7 – 10 t i uka: Kr 1000 pr.mnd
11 – 18 t i uka: 1700 kr pr.mnd

Feriepakken 2000 kr pr år.
Enkeltdager 200 kr.

Satser for matpenger:

1 dag pr uke:               kr 40 pr måned.
2 dager pr uke:           kr 70 pr måned.
3 dager pr uke:           kr 100 pr måned.
4 dager pr uke:           kr 130 pr måned.
5 dager pr uke:           kr 160 pr måned.

Leder for SFO
Rita Bergum Opøien 90820852/91525741

Andre ansatte på SFO:
Linda Stafne Fridtjofsen
Kristin Furuhaug

Kontaktinformasjon:
Telefon: 908 20 852
SFO leder: 915 25 741