Skolefritidsordningen er et tilbud, før og etter skoletid, for barn på 1. til 4. trinn. SFO er også et tilbud for elever med spesielle behov på 5. til 7. trinn.

SFO er ikke en del av grunnskoleopplæringen, og skal være noe annet enn skole og barnehage. Det skal være en trygg oppholdsplass for barn utover skoletiden og skal gi barn omsorg, trygghet og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldre/ foresattes behov. Vi ønsker å legge til rette for ulike aktiviteter som blant annet fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturelle aktiviteter, lek og sosial læring. På SFO skal barn kunne utfolde seg, oppleve mestring og ha det morsomt. Det er viktig at barna får mulighet til fri lek, organisert lek og å kunne ta det med ro. Vi vil også bruke måltidet som arena for læring og etablering av gode sosiale samspill. Samtidig som vi har fokus på et sundt kosthold.

SFO har åpent:
0645 – 0800
1400 – 1630

SFO leder:
Ingun Brandås Uv
Tlf: 90820852/97089857
Mail: ingbu@lvmontessori.no

Andre ansatte på SFO:
Linda Stafne Fridtjofsen
Kristin Furuhaug
Rita Bergum Opøien

Kontaktinformasjon:
Telefon: 908 20 852
SFO leder: 970 89 857