Skolefritidsordningen er et tilbud, før og etter skoletid, for barn på 1. til 4. trinn. SFO er også et tilbud for elever med spesielle behov på 5. til 7. trinn.

SFO er ikke en del av grunnskoleopplæringen, og skal være noe annet enn skole og barnehage. Det skal være en trygg oppholdsplass for barn utover skoletiden og skal gi barn omsorg, trygghet og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldre/ foresattes behov. Vi ønsker å legge til rette for ulike aktiviteter som blant annet fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturelle aktiviteter, lek og sosial læring. På SFO skal barn kunne utfolde seg, oppleve mestring og ha det morsomt. Det er viktig at barna får mulighet til fri lek, organisert lek og å kunne ta det med ro. Vi vil også bruke måltidet som arena for læring og etablering av gode sosiale samspill. Samtidig som vi har fokus på et sundt kosthold.

Gratis SFO for elever på 1. til 3. trinn (Regjeringen innførte fra høsten 2022 tilbud om 12 timer gratis SFO i uken for alle førsteklassinger. Ordningen er utvidet til 2. trinn fra høsten 2023 og blir utvidet til 3. trinn fra høsten 2024).

Klikk her for digitalt søknadsskjema for sommerferieplass for skolestartere høsten 2024 på SFO!

Klikk her for digitalt søknadsskjema for SFO 2024-2025!

Klikk her for digitalt søknadsskjema på enkeltdager for SFO.

Last ned skolerute for 2023/2024

Last ned skolerute for 2024/2025

Fra og med skoleåret 2023-2024 så er det kun digitale skjema som blir godtatt som søknadsskjema for SFO plass (gjelder også enkelt dager) og feriepakkene. Feriepakkene for SFO blir lagt ut i god tid i forveien før feriene skal avvikles.

Ta gjerne kontakt angående SFO plass.

 

SFO har åpent:
0645 – 0800
1400 – 1630

SFO leder:
Ingun Brandås Uv
Tlf: 90820852
Mail: sfo_lvms@lvmontessori.no

Andre ansatte på SFO:
Kristin Furuhaug
Rita Bergum Opøien
Karin Hegvold
Kate Marita Hoff