Vår visjon

Løkken Verk Montessoriskole er opptatt av elevenes trivsel og læring.
For å nå våre mål om at alle elever skal trives og tilegne seg ny kunnskap, jobber skolen etter følgendevisjoner:

–  Vår Montessoriskole skal være førstevalget blant foreldre og barn.
–  50% av de ansatte skal ha Montessoriutdanning innen 2020.
– Individuell tilpasning, med praktisk tilnærming.
– Mer aldersblandede aktiviteter i undervisninga.
Aktiv skole, med stor vekt på elevenes egenutvikling.
– Sikre et godt sosialt miljø, basert på gjensidig respekt.
– Sterkt forhold mellom skolen og hjemmet.
– Stort fokus på læreplanens målsettinger i hvert enkelt fag.
– Fokus på kosthold og fysisk aktivitet.

Vi ønsker velkommen til nytt skoleår og håper på både trivsel og læring ved LVMS.